GIẢI PHÁP TPIZI

TPIZI được thiết kế để có thể đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về tra cứu thông tin quy hoạch, quản lí dự án phát triển đô thị, quản lí quy hoạch và xây dựng cho người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lí nhà nước...

VỚI CƠ QUAN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC
 • Bản đồ công bố quy hoạch trực tuyến trên nền GIS
 • Quản lí thông tin quy hoạch và tình trạng xây dựng trên nền GIS
 • Quản lí thông tin hạ tầng trên nền GIS
 • Cấp phép xây dựng trực tuyến
 • Quản lí kế hoạch làm việc
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
 • Bản đồ thông tin của dự án trên nền GIS
 • Quản lí các công việc
 • Quản lí hồ sơ tài liệu
 • Quản lí hợp đồng
 • Tạo trang web giới thiệu dự án
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Trang web giới thiệu các bất động sản trển nền GIS
 • Công cụ giao dịch trực tuyến cho phép nhiều sàn ở nhiều nơi cùng làm việc
 • Quản lí hợp đồng bán hàng, nhắc lịch thanh toán
 • Quản lí thông tin bán hàng
NGƯỜI DÂN
 • Tra cứu thông tin quy hoạch và tình trạng của các BDS trên nền GIS
 • Tham gia giao dịch bất động sản
 • Thực hiện thủ tục xin phép xây dựng trực tuyến
 • Tương tác với cơ quan quản lí nhà nước để phản ánh vấn đề quản lí đô thị

TÍNH NĂNG CỦA TPIZI

TPIZI được xây dựng bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và quản lí dự án nên có thể áp dụng TPIZI trong hầu hết các công tác nội nghiệp về quản lí xây dựng, theo cách tiếp cận rất đơn giản mà hiệu quả.

Quản lí Dự án

Quản lí công việc theo mô hình tương tác nhóm: Giao việc, thông báo các diễn biến liên quan đến công việc, dead-line...
Quản lí hồ sơ và hiện trạng trạng triển khai dự án: Lưu trữ và tra cứu mọi thông tin dự án tại mọi thời điểm
Quản lí hợp đồng: Lưu trữ, tra cứu các hợp đồng, cập nhật tình trạng thu chi của các hợp đồng, tổng hợp chi phí của dự án

Sàn giao dịch Bât động sản

Cung cấp website giới thiệu về dự án và các bất động sản.
Thông tin và vị trí các BĐS được thể hiện trên bản đồ số trên nền GIS
Đăng kí mua/bán bất động sản trực tuyến.
Cho phép nhiều sàn giao dịch tại các địa điểm khác nhau cùng giao dịch
Quản lí hợp động bán hàng và kế hoạch thanh toán của khách hàng
Quản lí thông tin bán hàng

Đô thị Thông Minh

Bản đồ số trực tuyến trên nền GIS về quy hoạch xây dựng, hạ tầng kĩ thuật, cảnh quan đô thị...
Làm việc trực tuyến: Phân công công việc, theo dõi tình trạng công việc
Xử lí hồ sơ trực tuyến: Xin và cấp phép xây dựngdựng
Lưu trữ và Cung cấp hồ sơ tài liệu về các dự án
Công cụ tương tác với người dân và các nhà đầu tư

Điện toán Đám mây

Mọi dữ liệu được thể hiện trực quan trên nền bản đồ số GIS
Trạng thái BĐS và dự án được cập nhật thường xuyên
Làm việc ở mọi nơi, dữ liệu được lưu trữ tập trung, an toàn, nhất quán...

Công ty Cổ phần Công nghệ & Phần mềm TPIZI

Hãy liên hệ với chúng tôi để đăng kí dùng thử miễn phí 30 ngày.
Copyright(c)2018 by TPIZI.COM